- 22.10.2019 21:03:42
6. HİS "İLETİŞİM"
Bu haber 2533 kez okundu

Sözlüklere baktığımızda iletişim; “duygu, düşünce ya da bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılması” anlamına gelmektedir.

 

Teknik anlamda ise Kaynaktan alıcıya bilginin iletilmesi olarak da özetleyebiliriz. İletişimde en önemli olan faktörler, gönderici ve alıcıdır. İletişimin başlıca öğeleri arasında yer alan bu iki unsur olmazsa iletişimin gerçekleşmesi mümkün değildir.

Çünkü kaynaktan hedefe doğru mesajın iletilmesi olayı iletişimin temelidir. Tabii iletişim sağlanması için kaynak ve hedef dışında gerekli olan daha farklı unsurlar da bulunmaktadır.

İnsanlık tarihi kadar eski olan bir olgu olan İletişim zamanın ilerlemesiyle birlikte teknikleri değişse de iletişim insanoğluyla birlikte doğmuş ve yine onunla birlikte gelişmiştir.

Örneğin; mağara duvarlarına çizilen şekiller iletişimin varlığına verilebilecek en eski örnekler arasındadır.

Buna ek olarak; duygu ve düşünceleri anlatmak için yapılan danslar, ateşle, dumanla, güvercinle haberleşme, duyguları anlatmak için yapılan besteler, resimler ve dahası hep iletişim için başvurulan yollardır.

Günümüz şartlarında yapılabilmesi en kolay olgu olan iletişim teknoloji ve şartların iyileşip gelişmesine rağmen tek düze ve pasif bir hal almaktadır.

Unutulmamalıdır ki insanda 5 his vardır ve buna ek olarak 6. His de İletişimdir. İletişimi hızlandırıp her yerden insanlarla kontak kurmak amacı ile üretilen cep telefonu başta olmak üzere bir çok teknolojik alet iletişimi hızlandırıp hayat kalitemizi artırmaktan çok bizi kendilerine köle yapmaktan öteye geçememektedir.

Sosyal medya yayıncılığı ile başlayan sanal sohbetler de bire bir ilişkileri öldürüp, kontrolsüz bir genç nesil yaratmaktan ileriye gidememektedir.

Fikri ve eser mülkiyeti artık neredeyse ortadan kalkmak üzere. Çünkü dijital çağ diye bize sunulan yeniçağ sadece sanal ortama hayat hakkı tanıyıp basılı eser olgusunu bitirme aşamasına gelmiştir.

 Güçlü iletişim, güçlü dostluklar ve güçlü bireyler için teknoloji ile donanmış yüz yüze konuşup hissede bilen bir çağın gerekliliği yakın sürede anlaşılacağı kanaatindeyim.

Sevgi ve saygılarımla.

Esen kalın

Yapılan Yorumlar
Yorum Yap